Copyright

Nederlands

Inhoud van deze website.

Deze website verschaft inlichtingen over onderwerpen die verband houden met sensuele bieren en sensueel tafelen en is bestemd voor het Belgische en Nederlandse publiek.  De website bevat geen info over commerciële dienstverlening. De van deze website deel uitmakende informatie wordt uitsluitend verstrekt voor het verschaffen van inlichtingen ten behoeve van de geïnteresseerde lezer en is louter informatief/educatief van opzet.

Deze website wordt niet gefinancierd en is bijgevolg onafhankelijk van enige dienst, organisatie of bedrijf. Steun is altijd welkom.  Eventuele steun zal nooit invloed hebben op de inhoud van  deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde juridische instanties.

Uw toegang tot en het gebruik van deze website worden geregeld naar Belgische wetgeving. De rechtbanken te Hasselt zijn bij uitsluiting bevoegd voor elk geschil verband houdende met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

Wij doen onze uiterste best om ons te verzekeren van de juiste inhoud van deze website en deze regelmatig te updaten. Nochtans garandeert de maker Gerard Gielen niet dat de tekst van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. In geen geval kan de auteur van de website noch zijn werkgevers aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, eventuele schade of geleden verlies, van welke aard ook, door gebruik van deze website, door onvolkomenheden op de website of door het tijdelijke of langere tijd niet beschikbaar zijn van deze website door technische problemen.  Indien uw rechten aangetast worden door de opname van teksten, foto's, namen of gelijk welke andere vermeldingen op deze site, mag u de auteur/samensteller contacteren zodat de info ogenblikkelijk verwijderd wordt. Alle mogelijke inspanningen werden gedaan om de gebruikte bronnen zo correct mogelijk te vermelden en de informatie op deze website zo juist en actueel mogelijk te maken als kan.Voor meer info i.v.m. aansprakelijkheid van deze website neem contact op gerardgielen@telenet.be en vermeld duidelijk deze website en de specifieke inbreuken. Omwille van het niet commerciële opzet en het gebrek aan inkomsten is het onmogelijk copyrightsvergoedingen te betalen. Helaas kunnen we enkel de informatie dringend verwijderen indien uw rechten aangetast worden. We rekenen op uw begrip!

Links naar andere sites.

De hyperlinks naar websites van derden, die op deze website ter beschikking staan, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u ertoe besluit die links te gebruiken, zult u deze website verlaten. De maker van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites van derden waarnaar doorgelinkt wordt. Indien de doorgelinkte sites getuige zijn van onterende, belasterende, kwetsende of discriminereende informatie mag u dat altijd via mail laten weten, zodat de links verwijderd worden.

Copyrights

Al de informatie op deze website is gebonden aan copryrights. De meeste informatie vonden we op internet of in kranten, in boeken of tijdschriften of werd zelf ontwikkeld. De copyrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs van de overgenomen informatie en/of van de samensteller van deze website. Niets hiervan mag vanuit commerciële motieven overgenomen worden zonder toestemming van de auteur/samensteller en zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteurs van de informatie die op deze site wordt aangebodenDeze pagina's zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en dienen geen commercieel belang.

Voor meer info i.v.m. copyrights van teksten en foto's neem contact op gerardgielen@telenet.be

English

We have found most of this material by seeking on the internet or in newspapers. The copyrights and responsability of the content of this material rests by the owners. We have used this information only for educational purposes.  This is not a commercial website! The material on this server may not be reproduced without permission of the original owners. If you are owner of the proposed material and you find it inconvenient to find your material on this site, please give asap a sign and we will immediatelly remove the information from this site. If you don't have problems with it, we will thank you for your interest and kindness. All images and multimedia material in this website are under Creative Common License. You must credit the photographer/creator to use any of the website images and mutlimedia material for non commercial purposes. If you find pictures on this site that are copyright to you, or that presented you or relatives on the picture, and we have used by accident, please give immediately a sign about the picture and the webpage where you found it and the pictures will be removed asap. There is no commercial use of pictures on this site.  We have no fundings or other revenues for this website. So we will apologize that we cannot pay any copyrights. But we will remove the information or pictures as soon as possible. Thanks for your understanding.

For any problems with copyright contact gerardgielen@telenet.be